Ervarings- deskundigheid

De werkgroep Ervaringsdeskundigheid werd opgericht met het oog op het ontwikkelen van een globaal structureel kader waarin alle aspecten rond ervaringsdeskundigheid grondig kunnen worden geëxploreerd en waarbij ideeën rond opleiding, vorming, ondersteuning en inschakeling van ervaringsdeskundigen uiteindelijk concreet gestalte kunnen krijgen.  

Meer concreet kan in de werkgroep o.a. een antwoord worden gezocht op vragen in verband met de ervaringsdeskundige (al of niet noodzakelijk dat dit een cliënt in de ggz is óf was?), in verband met vorming (hoe, wat,...?), begeleiding en coaching van ervaringsdeskundigen (voor welke organisatie, hoe financieren,...) en vooral rond de inzetbaarheid van ervaringsdeskundigheid.
De werkgroep kan actief suggesties doen en modellen bepleiten. In eerste instantie moet worden gefocust op de inhoud

 

Het OGGPA rapport kan u downloaden via deze link.

Het eindrapport van de consultatieronde mbt de operationalisering van ervaringsdeskundigheid vindt u hier. Alsook een samenvatting en de presentatie op het OGGPA Forum van 28 april 2014.

 

Binnenkort komt de werkgroep opnieuw bijeen om van gedachten te wisselen over een vervolgopdracht, ondersteund door een extra OGGPA stafmedewerker.

 

 

voorzitter: Jo Verstraeten (BW De Vliering)

stafmedewerker: Jana De Beul (OGGPA)powered by Curiousgroup