OSPA

Het locoregionale actieplan werd in de provincie Antwerpen geboren onder de naam OSPA, wat staat voor Overlegplatform Suïcidepreventie Provincie Antwerpen. Dit overlegplatform staat in voor de locoregionale uitwerking van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie (VAS) en is een samenwerking tussen het OGGPA (Overlegplatform Geestelijke Gezondheid Provincie Antwerpen), de LOGO's (LOkaal GezonheidsOverleg) en de Suïcidepreventiewerking van de CGG (Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg). Samen vormen zij enerzijds een stuurgroep (directies en coördinatoren van de vershillende partners) en anderzijds een ospateam van ongeveer 10 medewerkers uit de verschillende organisaties. Ook de coach geestelijke gezondheid sluit aan bij dit team.

 


Meer informatie vindt u op www.vlaspantwerpen.bepowered by Curiousgroup