KOPP

In Vlaanderen groeien vele duizenden kinderen en jongeren op bij een ouder die aan een psychische ziekte lijdt. De impact van de ziekte van de ouder is soms zo groot dat kinderen zelf problemen ontwikkelen.


Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat 1 op de 3 kinderen later zelf een psychische stoornis ontwikkelt.


Preventie, sensibilisering en begeleiding in het kader van KOPP/KOAP (Kinderen van Ouders met Psychische Problematiek/ Kinderen van Ouders met AfhankelijkheidsProblematiek) vormen daarom een belangrijke uitdaging.

 

  • Provinciale Werkgroep KOPP

In de provinciale werkgroep KOPP komen medewerkers van allerlei voorzieningen, zowel uit de geestelijke gezondheidszorg als van belendende sectoren (CAW, CLB, bijzondere jeugdzorg en dergelijke,...) samen om ervaringen en initiatieven uit te wisselen rond het thema.

 

voorzitter WG KOPP:
Chris Van Eyken (CGG Andante)

 

verslaggever WG KOPP:
Anneleen Malcorps (OGGPA vzw)

 

  • Stuurgroep KOPP-Vlaanderen

KOPP-Vlaanderen is een interprovinciaal samenwerkingsverband tussen partners uit de geestelijke gezondheidszorg uit alle Vlaamse provincies en Brussel. Concreet zijn dit een aantal centra voor geestelijke gezondheidszorg, enkele psychiatrische centra, Similes, Overlegplatforms Geestelijke Gezondheidzorg van Vlaanderen en Brussel, VAD, ...


Alle leden hebben binnen hun werking zelf initiatieven genomen in het kader van KOPP/KOAP of hebben vanuit hun werk een ruime interesse voor deze thematiek.


Doelstellingen van KOPP-Vlaanderen:

  • de bestaande kennis en ervaringen m.b.t. KOPP/KOAP samenbrengen en onder elkaar uitwisselen
  • KOPP en KOAP ruimer bekendmaken door hulpverleners te sensibiliseren
  • een concreet en toegankelijk overzicht bieden van alle KOPP- en KOAP-initiatieven in Vlaanderen en Brussel (via een telefonisch aanspreekpunt en de website www.koppvlaanderen.be)
  • het ontwikkelen van preventie- en begeleidingsstrategieën in het kader van KOPP/KOAP
  • het ontwikkelen en op elkaar afstemmen van vorming/opleiding in het kader van KOPP/KOAP
  • het verzamelen van documentatie en gefundeerd wetenschappelijk onderzoek
  • het sensibiliseren van de publieke opinie inzake KOPP/KOAP zodat deze thematiek meer bespreekbaar wordt
  • het signaleren van KOPP/KOAP naar de overheid


De website KOPP-vlaanderen geeft informatie en tips aan kinderen van ouders met een psychiatrische problematiek, maar ook aan ouders, de omgeving en professionelen. Daarnaast wil de website een wegwijzer zijn naar verschillende hulpverleningsvormen voor de diverse doelgroepen.

 

 

Contactpersoon KOPP-Vlaanderen:

Liesbeth Venken

 

 

t 0476 96 38 96
 

 


 powered by Curiousgroup