Sectoraal overleg

Hieronder vindt u een overzicht van het sectoraal overleg.


Deze activiteiten worden niet meer formeel georganiseerd en ondersteund door OGGPA, maar waar mogelijk wel opgevolgd.

  • Sectoraal overleg beschut wonen
  • Sectoraal overleg centra geestelijke gezondheidszorg
  • Sectoraal overleg psychiatrische afdeling algemene ziekenhuizen
  • Sectoraal overleg psychiatrische ziekenhuizen
  • Sectoraal overleg psychiatrische verzorgingstehuizen
  • Sectoraal overleg RIZIV-organisaties met opdracht in de geestelijke gezondheidszorg
    Na een verkennende vergadering op 3 september 2004 werd besloten dat een structureel overleg voor deze sector niet nodig en wenselijk was, gezien de heterogene samenstelling van de groep. Indien nodig kunnen er wel ad hoc vergaderingen samengeroepen worden.

 

De projecten psychiatrische zorg in de thuissituatie (PZT) zijn steeds verbonden aan een initiatief beschut wonen of psychiatrisch ziekenhuis, en vormen dus geen aparte sector op zichzelf. Bijgevolg is er geen sectoraal overleg over dit onderwerp. Wel ondersteunt OGGPA de provinciale en de interprovinciale werkgroepen die dit thema behandelen.powered by Curiousgroup