Activiteiten

De OGGPA-leden bepalen zelf of ze zich al dan niet engageren. Het overlegplatform heeft dus geen mandaat om samenwerking af te dwingen of GGZ-voorzieningen te binden.


Binnen Antwerpen wordt dit als een groot pluspunt ervaren. Samenwerking is een proces dat geleidelijk aan op gang moet komen, het is beter dit te begeleiden en te stimuleren dan af te dwingen. Een neutrale begeleiding door de medewerkers is hierbij een belangrijke voorwaarde.


Hiernaast vindt u een gedetailleerd overzicht van de verschillende overleggroepen, thema's en projecten waar binnen OGGPA aan gewerkt wordt.

 

In wat volgt vindt u alvast een schematisch overzicht van onze activiteiten.

 

 overleggroepen

 problematisch middelengebruik
 kinderen & jongeren
 volwassenen
 ouderen

 werkgroepen

 KOPP
 ervaringsdeskundigheid
 intersectoraal overleg GGZ-VAPH

 sectoraal overleg

 PVT
 IBW
 PZT
 PAAZ

 arrondissementeel overleg

 arrondissementeel overleg Antwerpen
 arrondissementeel overleg Mechelen (GGalimero)
 arrondissementeel overleg Turnhout

 projecten

 VDIP
 OSPA
 Shared decision-making: Herstelondersteunende verslavingszorg

 

 

 

 powered by Curiousgroup