Regelgeving & adviezen

Regelgeving


De Overlegplatforms Geestelijke Gezondheidszorg werden opgericht naar aanleiding van het Koninklijk Besluit van 10 juli 1990 "houdende vaststelling van de normen voor de erkenning van samenwerkings-verbanden van psychiatrische instellingen en diensten".

 

Adviezen


Op de gemeenschappelijke website van de Overlegplatforms GGZ worden ook voor de geestelijke gezondheidszorg relevante adviezen van de Vlaamse Gezondheidsraad en van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen verzameld.


Dit zijn twee belangrijke adviesorganen van de Vlaamse en federale overheid. Op vraag van de overheid of op eigen initiatief kunnen zij adviezen formuleren rond bepaalde aspecten van de geestelijke gezondheidszorg. Vaak zijn die richtinggevend voor het beleid.


Meer informatie over deze onderwerpen kan u terugvinden op de gemeenschappelijke website van de Overlegplatforms.powered by Curiousgroup