H. Hartziekenhuis

Op de PAAZ-afdeling  van het H.-Hartziekenhuis Lier worden patiënten opgenomen met een psychiatrische problematiek voor crisisopvang, diagnosestelling en kortdurende residentiële behandeling.

De behandeling bestaat uit een combinatie van groepstherapie (ergotherapie, psychomotorische therapie en psychotherapie) en individuele ondersteunende gesprekken.
Plannen van nazorg is een belangrijk deelaspect van het zorgtraject.

Indicatiestelling voor opname gebeurt door de psychiater.


In het dagcentrum psychiatrie is er een mogelijkheid voor een semi-residentiële behandeling gedurende één tot twee dagen per week.


Er zijn 3 verschillende therapiegroepen:

  • inzichtverwervende groep
  • resocialisatie groep
  • activiteiten groep

Aanmelding verloopt steeds via psychiater en/of psycholoog.

 

 

H.-Hartziekenhuis 

Mechelsestraat 24
2500 Lier

 

t 03 491 23 45
f 03 491 23 46

PAAZ-afdeling
: t 03 491 31 91
Hoofdverpleegkundige PAAZ: t 03 491 31 88
Psycholoog PAAZ- dagtherapie psychiatrie: t 03 491 31 93


powered by Curiousgroup