AZ Klina

Personen met een psychiatrische problematiek kunnen indien een krachtdadige aanpak in ziekenhuisverband zich opdringt, worden opgenomen in de open PAAZ Klina.


Hier worden ze opgevangen in een aangepast therapeutisch milieu en worden ze ondergebracht in verschillende behandelgroepen.


Een team van verpleegkundigen en therapeuten werkt er nauw samen met de superviserende psychiaters.


Voor (ambulante) psychiatrische hulpverlening kunnen patiënten een beroep doen op de psychiater- geneesheren van het ziekenhuis. Hier wordt liefst op afspraak gewerkt.

 

 

AZ Klina

Augustijnslei 100
2930 Brasschaat

 

t 03 650 50 50

 


powered by Curiousgroup