AZ Sint-Vincentius

Tijdens een opname op de PAAZ Sint-Vincentius worden patiënten begeleid door een multidisciplinair team. Elke cliënt wordt individueel gevolgd door een verpleegkundige.


Het begeleidingswerk gebeurt steeds vanuit het teamoverleg en in samenspraak met de arts. De hoofdverpleegkundige is hierbij de coördinator.


Naast de individuele begeleiding bestaat er ook een groepsaanbod.


Het daghospitaal De Branding is een onderdeel van het psychiatrisch aanbod binnen Sint-Vincentius. De patiënt krijgt de kans om deeltijds deel te nemen aan de therapie en deeltijds te investeren in zijn familiale en sociale omgeving.


Bij een dagbehandeling kan een volledige hospitalisatie vermeden worden of kan de overgang van volledige hospitalisatie naar de thuissituatie geleidelijk aan verlopen.

 

 

AZ Sint-Vincentius

Sint-Vincentiusstraat 20
2018 Antwerpen

 

t 03 285 20 00


powered by Curiousgroup