Team Langdurige Zorg - Netwerk GGZ Kempen

Het team Langdurige Zorg (LZ) biedt thuisbegeleiding aan volwassenen van 18 tot 60 jaar met ernstige en langdurige psychiatrische problemen,

  • die in die mate gestabiliseerd zijn dat thuisbegeleiding mogelijk is
  • voor wie hulp door huisarts of andere hulpverleners niet volstaat
  • die in het arrondissement Turnhout gedomicileerd zijn

Het LZ-team maakt deel uit van het Netwerk GGZ Kempen.

 

Aanmeldingen voor hulpverlening verlopen via het aanmeldingsteam, telefoon 014/57.91.00. Opgelet! Dit nummer is enkel voor professionele verwijzers!

 
GGZ Kempen - Team LZ
Dr. Sanodreef 4
2440 Geel
 
teamcoördinator: Christa Daems
t 0491 86 17 71


powered by Curiousgroup