PZT Adapt

PZT ADAPT heeft twee gespecialiseerde teams:

  • Het eerste team spitst zich toe op de patiënten met een verslavingsproblematiek die na opname zelfstandig willen blijven wonen, ondanks een beperkte zelfredzaamheid.
  • Het tweede team is een psychiatrische thuisbegeleidingsdienst voor mensen met een psychotische problematiek. Men beperkt zich tot de grootstad Antwerpen. De begeleidingen bestaan uit een wekelijks bezoek van 1 uur en lopen maximaal 1 jaar. Gezien de korte tijdsspanne is het belangrijk dat er gewerkt wordt naar een concreet doel waarin de begeleiding een brugfunctie heeft. De begeleidingen gebeuren enkel op vrijwillige basis.

PZT ADAPT

Lange Beeldekensstraat 267
2060 Antwerpen

 

t 03 217 77 57

 

coördinator: Katelijne Pierre

Het werkingsgebied van PZT ADAPT is zorgregio Antwerpen (met uitzondering van Zwijndrecht) (zie kaart).

 


powered by Curiousgroup