Mobiele Teams Antwerpen

De Mobiele Teams Antwerpen

De Link en De Vliering

 

Langdurige geestelijke gezondheidszorg aan huis voor mensen met een ernstige psychische kwetsbaarheid.

 

 

De Mobiele Teams Antwerpen richten zich tot personen tussen 16 en 65 jaar die ondersteuning nodig hebben op verschillende levensdomeinen en woonachtig zijn in de zorgregio's Antwerpen of Mortsel (zie onderstaande kaart).

 

Doelstellingen zijn:

 

  • Opnamevermijdend en -verkortend te werken door de cliënt thuis te behandelen.
  • Aan te sluiten bij de zorgnoden en -vragen van de cliënt. Dit kan gaan over verschillende levensdomeinen (woonvaardigheden, uitbouwen sociaal netwerk, gezondheid,...).
  • Herstelondersteunend te werken met een accent op mogelijkheden en kansen, de cliënt die zoveel als mogelijk de regie van het zorgtraject behoudt en gericht op aansluiting bij een sociaal netwerk.

 

De duur en de intensiteit van de begeleiding is afhankelijk van de zorgbehoefte van de cliënt. Zo kan flexibel worden overgeschakeld van casemanagement naar meer intensieve opnamevervangende begeleiding en behandeling door het interdisciplinaire team.

 

De Mobiele Teams Antwerpen zijn interdisciplinair samengesteld (incl. ondersteunende psychiater en psycholoog) en werken nauw samen met de cliënt, personen uit de omgeving van de cliënt (bv. familie, vrienden, buren,...) en met andere betrokken zorgverleners en trajectbegeleiders (o.a. behandelend psychiater, huisarts, maatschappelijk werkers, arbeidstrajectbegeleiders, thuisverpleegkundigen,...).

 

Aanmelding

 

Professionelen (hulp- en zorgverleners, trajectbegeleiders,...) kunnen cliënten aanmelden voor het opstarten van een begeleiding door één van de Mobiele Teams Antwerpen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9u en 12u30 via het gemeenschappelijk aanmeldingsnummer:

+32 477 202 000

 

 

Mobiel Team Antwerpen - De Link

https://www.multiversum.care

 

Mobiel Team Antwerpen - De Vliering

https://www.multiversum.care

  

 

Werkingsgebied Mobiele Teams Antwerpen

 

 

 

Hieronder kan je de bekendmakingsfolder van de mobiele teams downloaden.Documenten


powered by Curiousgroup