PVT campus De Liereman

PVT campus De Liereman richt zich tot bewoners met een langdurige en voldoende gestabiliseerde psychiatrische problematiek. Bewoners worden op basis van hun functioneringsniveau georiënteerd naar een bepaalde zorgeenheid.


Zorgeenheden 'De Lier' & 'De Luit' oriënteren zich naar bewoners die een beperkte aansporing nodig hebben bij zelfzorg, huishoudelijke taken en ontspannende activiteiten.


Het aanbod van PVT campus De Liereman kenmerkt zich door volgende zorgfuncties: (t)huis bieden, wonen, maatschappelijke integratie, begeleiding, lichamelijke en psychische gezondheid, structurering, zingeving activering en sociale relaties.

 

PVT campus De Liereman maakt deel uit van het Netwerk GGZ Kempen. Aanmelden kan via het woonzorgloket.

 

PVT campus De Liereman

Schuurhovenberg 59
2360 Oud-Turnhout

 

t 014 43 48 68

 

Contactpersoon: Mick Malcolm Panis

Bij afwezigheid Joke Wens


powered by Curiousgroup