PVT Salto

Het PVT Salto bestaat uit twee afdelingen.

  • PVT Salto 1 biedt plaats aan dertig volwassenen met een gestabiliseerde psychiatrische problematiek en een aangeboren verstandelijke beperking.
  • PVT Salto 2 biedt plaats aan 45 volwassenen met een gestabiliseerde psychiatrische problematiek.


In het PVT Salto kunnen mensen terecht die niet / niet meer / nog niet in aanmerking komen voor Beschut Wonen, een MPI of een Woon- en Zorgcentrum. Het gaat om mensen die geen intensieve ziekenhuisbehandeling nodig hebben, goed zelfredzaam zijn en zich kunnen aanpassen aan het wonen in een groep.

In het PVT staat behandeling niet langer centraal, maar wel het gewone alledaagse leven. Een verblijf in PVT hoeft niet definitief te zijn. Het kan ook een tussenstap zijn naar een meer zelfstandige woonvorm of naar een woonzorgcentrum. Anderzijds is het voor bewoners soms geruststellend te weten dat het een plek is waar ze mogen blijven.
Dit biedt voordelen. Er is tijd om vertrouwen op te bouwen, om zelfvertrouwen te versterken, om rollen terug op te nemen. De kwaliteit van leven die de bewoner ervaart, staat daarbij centraal.

Er is voor de bewoners dag en nacht (24u op 24u en 7 dagen op 7) begeleiding aanwezig.
De begeleidende teams bestaan uit een psychiater, orthopedagoog, verpleegkundigen, opvoeders, zorgkundigen en maatschappelijk werkers.
Er wordt herstelondersteunende zorg geboden. Herstel staat hier niet synoniem voor 'genezing'. Het betekent dat men ondanks de beperkingen van de psychische aandoening, toch voldoening en hoop vindt in het leven.

 

PVT Salto maakt deel uit van het Netwerk GGZ Kempen. Aanmelden kan via het woonzorgloket.

 

PVT Salto

Stelenseweg 19
2440 Geel

 

t 014 57 90 75
f 014 57 90 77

 

contactpersoon: Els Gullentops (014 57 90 76)

 

 

 


powered by Curiousgroup