OPVT Hotel Min

Het OPVT forensisch MIN is verantwoordelijk voor de opvang en de begeleiding van forensische bewoners die psychisch voldoende gestabiliseerd zijn om zich te reïntegreren in de samenleving.


OPVT Hotel Min maakt deel uit van een zorgcircuit voor geïnterneerden en ex-gedetineerden met de verplichte psychiatrische begeleiding en bereidt de bewoners voor op een doorstroming naar de hoogst haalbare vorm van zelfstandigheid.

 

 

OPVT Hotel MIN

Lange Scholiersstraat 98
2060 Antwerpen

 

t 03 235 67 05


powered by Curiousgroup