PVT campus Waesdonck

PVT campus Waesdonck biedt een stabiele woonomgeving aan volwassenen met een langdurige en vaak complexe psychische kwetsbaarheid. Elke zorgeenheid heeft zijn eigenheid: de verscheidene woonmilieus binnen de psychiatrische verzorgingstehuizen van PC Multiversum trachten zoveel als mogelijk in te spelen op de gestelde zorgvragen door het aanbod hierop af te stemmen.

 

De campus bestaat uit 3 zorgeenheden, die elk een specifieke wooncontext aanbieden:

 

  • Gloed 1 biedt een gesloten woonomgeving waar 20 bewoners verblijven met een psychiatrische problematiek en/of verstandelijke beperking*. De begeleiding richt zich op het bieden van intensieve basale ondersteuning en een duidelijke dagstructuur. Er wordt gewerkt vanuit een orthoagogisch kader. De bewoners hebben nood aan een gesloten deur omwille van risicogedrag tov zichzelf of de samenleving. Zij verlaten de zorgeenheid enkel onder begeleiding.
    contactpersoon: Luc Ceulemans (03 443 79 27)

 

  • Gloed 2 biedt een semi-gesloten woonomgeving voor 20 bewoners die omwille van hun psychische kwetsbaarheid nood hebben aan een beveiligende en gestructureerde omgeving. De bewoners die over de nodige vaardigheden beschikken kunnen in samenspraak met de begeleiding de wooneenheid zelfstandig verlaten. De beschermingsgraad situeert zich op vlak van risicogedrag t.a.v. zichzelf of de samenleving.
    contactpersoon: Luc Ceulemans (03 443 77 46)

 

  • De Lommerte biedt een open woonomgeving voor 20 bewoners. Enerzijds fluctueren zij in hun psychische (in-)stabiliteit en zijn zij vaak zoekende betreft de omgang met hun psychische kwetsbaarheid, anderzijds verblijven er eveneens personen die verankerd zijn met hun steunnetwerk in de nabijheid van de campus.
    contactpersoon: Nicky Van Hecke (03 443 79 40)

 

*Het aanbod voor personen met een verstandelijke beperking en een bijkomende, voldoende gestabiliseerde psychiatrische problematiek is uitdovend.

 

PVT campus Waesdonck

Waesdonckstraat 2
2640 Mortsel

 

t 03 440 68 50


powered by Curiousgroup