OPZ Geel

Het OPZ Geel geeft vier vrij autonome divisies de kans om met meer homogene doelgroepen te werken en beter in te spelen op de noden van deze doelgroepen:

  1. Mensen met acute en complexe ziektebeelden (psychosen, zware depressies, persoonlijkheidsstoornissen...) worden geholpen in de divisie Volwassenen.
  1. Personen ouder dan 60 jaar met acute en/of chronische psychiatrische problemen krijgen een aangepast aanbod in de divisie Ouderen.
  1. Kinderen en adolescenten kunnen terecht in de divisie Jongeren. Naast ambulante raadplegingen en (deeltijdse) opnames biedt OPZ Geel ook kinderpsychiatrische ondersteuning op locatie.
  1. Gestabiliseerde patiënten met meervoudige en langdurige problemen stromen via de divisie Rehabilitatie door naar de psychiatrische gezinsverpleging, het psychiatrisch verzorgingstehuis Salto, Beschut Wonen of een andere aangepaste woonvorm. Het zorgaanbod bestaat er onder andere uit initiatieven op het vlak van wonen, arbeidszorg, vrije tijd en vorming.


Er is mogelijkheid tot voltijdse, dag- en nachthospitalisatie.

 

Het OPZ Geel, divisie Volwassenen, maakt deel uit van het Netwerk GGZ Kempen.

 

 

OPZ Geel

Dr. Sanodreef 4
2440 Geel

 

t 014 57 91 11
f 014 58 04 48

 

algemeen directeur: Hans Verbiest

 


powered by Curiousgroup