PZ Duffel

Het Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel werkt met verschillende zorg- en behandelsectoren  m.n. opnamesector, ontwenningskliniek, centrum voor klinische therapie, rehabilitatie, gerontopsychiatrie, centrum voor deeltijdbehandeling en activiteitencentrum Klimop.


Zorg- en behandelsectoren zijn functionele clusters van afdelingen met verwante ziektebeelden en behandelstrategieën. Een sector bestaat m.a.w. uit afdelingen die zich richten op cliënten met gelijkaardige vragen of moeilijkheden.
 

Een opname kan kort zijn of langer duren. Ook deeltijdbehandeling is mogelijk.

 

 

Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel

Stationsstraat 22c
2570 Duffel

 

t 015 30 40 30
f 015 30 40 10

 

algemeen directeur: Dirk Armée


powered by Curiousgroup