partners

Naast via een toetredingsovereenkomst aangesloten leden kent OGGPA ook partners.


Dit zijn organisaties uit de welzijnssector (OCMW's, CAW's,...), de eerstelijnsgezondheidszorg (huisartsen, SEL's, reguliere gezins- en thuiszorg, mutualiteiten,...), algemene ziekenhuizen, gebruikers- en familieverenigingen, voorzieningen uit de gehandicaptenzorg, voorzieningen uit de bijzondere jeugdzorg, organisaties uit belendende sectoren zoals arbeid, huisvesting, tewerkstelling, ...


powered by Curiousgroup