leden

Alle erkende voorzieningen en diensten in de geestelijke gezondheidszorg van de provincie Antwerpen zijn als leden aangesloten bij OGGPA vzw.


Het gaat om volgende organisaties of diensten, opgedeeld naar sector:

  • Centra geestelijke gezondheidszorg (CGG)
  • Psychiatrische ziekenhuizen (PZ)
  • Psychiatrische afdelingen van een algemeen ziekenhuis (PAAZ)
  • Initiatieven beschut wonen (IBW)
  • Psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT)
  • Organisaties met RIZIV-conventie met een opdracht in de geestelijke gezondheidszorg (RIZIV


Daarnaast zijn ook de pilootprojecten psychiatrische zorg in de thuissituatie (PZT) in enkele van onze werkgroepen vertegenwoordigd. Zij hebben geen toetredingsovereenkomst ondertekend, maar zijn aan OGGPA verbonden via hun samenwerkingsovereenkomst met initiatieven beschut wonen of psychiatrische ziekenhuizen.


De patiëntenorganisatie Uilenspiegel vzw is als lid aangesloten bij OGGPA vzw en heeft een vertegenwoordiger in de algemene vergadering.


powered by Curiousgroup