algemene vergadering

De algemene vergadering komt in principe éénmaal per jaar samen.


Iedere voorziening die als lid is aangesloten bij OGGPA heeft een vertegenwoordiger in de algemene vergadering. Ook vzw Uilenspiegel, patiëntenvereniging binnen de geestelijke gezondheidszorg en aangesloten als partner bij OGGPA, heeft een vertegenwoordiger in de algemene vergadering.


Traditioneel wordt tijdens de formele jaarlijkse vergadering het verslag van de vorige vergadering goedgekeurd, waarna de jaarrekening aan de beurt komt om vervolgens de begroting en de jaarplanning voor het nieuwe werkjaar goed te keuren.
 


powered by Curiousgroup