Psychiatrische Zorg in de Thuissituatie

De pilootprojecten Psychiatrische Zorg in de Thuissituatie bieden volwassenen met een langdurige en ernstige psychiatrische problematiek  die min of meer gestabiliseerd  is gespecialiseerde zorg in de reguliere woonomgeving.


Via begeleiding van de cliënt in zijn/ haar omgeving en het ondersteunen van reguliere thuiszorgdiensten en thuiszorghulpverleners, tracht men de cliënt zoveel mogelijk te reïntegreren in de maatschappij.
 

Men gaat hierbij uit van de mogelijkheden van de persoon en zijn/haar omgeving,  men bevordert de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de cliënt en probeert opnames te voorkomen of de opnameduur te verkorten.

Binnen de hervorming van de GGZ via artikel 107 van de ziekenhuiswetgeving konden PZT-projecten worden opgenomen in de mobiele teams van de nieuwe GGZ-netwerken.
 

De PZT-projecten De Link en De Vliering gingen op in de mobiele teams Antwerpen van het 107-netwerk SaRA.
PZT Psoikos werd geïntegreerd in het mobiele team voor langdurige zorg van Netwerk GGZ Kempen.

Hieronder ziet u een overzicht van de PZT-projecten en mobiele teams in provincie Antwerpen:

 

 arrondissement Antwerpen
 Mobiele Teams Antwerpen  zorgregio's Antwerpen en Mortsel  meer info ...
 PZT Adapt  Antwerpen  meer info ...
 PZT De Sprong  Zoersel  meer info ...
 arrondissement Mechelen
 PZT Este  Mechelen  meer info ...
 arrondissement Turnhout
 Team Langdurige Zorg GGZ Kempen  Turnhout  meer info ...

 

 

 

 powered by Curiousgroup