Initiatieven Beschut Wonen

De Initiatieven Beschut Wonen organiseren begeleiding en ondersteuning in de samenleving voor volwassenen met ernstige en langdurige psychische problemen voor wie zelfstandig wonen niet of nog niet mogelijk is.


Beschut Wonen wil zoveel als mogelijk zorg op maat bieden, waarbij de keuze van de bewoner vooropstaat. Dit vanuit het principe dat een verblijf in een groeps- of individuele woning de cliënt een veilige woonomgeving aanbiedt zowel wat betreft wonen, werken als vrije tijd.


Aandachtspunten
liggen vooral op vlak van zelfzorg, zorg voor  de woonomgeving, zinvolle dagbesteding en sociale integratie.


Vanuit de rehabilitatievisie ondersteunt de begeleider het individuele herstelproces van de cliënt zodat deze zich succesvol en naar eigen tevredenheid sociaal kan reïntegreren in een zo normaal mogelijke omgeving. Voor sommigen is dit in hun herstelproces een tussenstap, voor anderen is dit een oplossing op langere termijn. Ook de omgeving (familie, vrienden, ...) van de cliënt wordt waar wenselijk betrokken.


Er kan samengewerkt worden met andere hulpverleners zoals huisartsen, thuisverpleegkundigen, gezinszorg, ...

 

 

 arrondissement Antwerpen
 IBW Antwerpen  Antwerpen  meer info ...
 IBW De Vliering  Boechout  meer info ...
 IBW De Link  Berchem  meer info ...
 IBW De Sprong  Zoersel  meer info ...
 IBW Min  Antwerpen  meer info ...
 arrondissement Mechelen
 IBW Este  Duffel, Mechelen  meer info ...
 arrondissement Turnhout
 IBW Kempen  Geel, Turnhout  meer info ...

 powered by Curiousgroup