Centra Geestelijke Gezondheidszorg

De centra geestelijke gezondheidszorg (CGG) zijn tweedelijnsvoorzieningen in de gezondheidszorg die erkend en gesubsidieerd worden door de Vlaamse Gemeenschap.


Deze centra bieden gespecialiseerde, ambulante zorg aan kinderen, volwassenen en ouderen met ernstige geestelijke gezondheidsproblemen of aan hun omgeving. Ambulante zorg betekent dat cliënten niet residentieel worden opgenomen in de centra maar de zorg aangeboden krijgen terwijl ze verder verblijven in hun normale leefsituatie.


De teams van de centra zijn multidisciplinair samengesteld en bestaan uit psychiaters, psychologen, maatschappelijk werkers en andere disciplines. Deze multidisciplinaire samenwerking staat garant voor het in rekening brengen van alle elementen die van belang zijn voor het bio-psycho-sociaal welzijn van de cliënt.

 

De vooropgestelde kerntaken van een CGG zijn:

  • diagnostiek en indicatiestelling
  • ambulante behandeling en begeleiding
  • dienstverlening aan andere voorzieningen, hulpverleners via advies, consult, coaching, supervisie, preventie en outreaching.

 

 arrondissement Antwerpen
 CGG VAGGA  Antwerpen, Berchem, Zoersel

 meer info ...

 CGG Andante  Berchem, Deurne, Merksem

 meer info ...

 arrondissement Mechelen
 CGG De Pont  Boom, Lier, Mechelen

 meer info ...

 arrondissement Turnhout
 CGG Kempen  Geel, Herentals, Hoogstraten, Turnhout

 meer info ...

 


powered by Curiousgroup