Werking vzw

Als Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Provincie Antwerpen is het onze taak om overleg en samenwerking te stimuleren en te ondersteunen voor de geestelijke gezondheidszorg in de provincie Antwerpen.


Onder deze rubriek kan u meer informatie terugvinden over onze opdrachten zoals  deze werden gedefinieerd door het KB van 10 juli 1990.

 

In wat volgt vindt u alvast een schematisch overzicht van onze activiteiten.

 

 overleggroepen

 problematisch middelengebruik
 kinderen & jongeren
 volwassenen

 ouderen

 werkgroepen

 KOPP
 cliëntenparticipatie, herstel en  ervaringsdeskundigheid
 intersectoraal overleg GGZ-VAPH

 sectoraal overleg

 PVT
 IBW
 PZT
 PAAZ

 arrondissementeel overleg

 arrondissementeel overleg Antwerpen
 arrondissementeel overleg Mechelen (GGalimero)
 arrondissementeel overleg Turnhout

 projecten

 VDIP
 OSPA
 Shared decision-making: Herstelondersteunende verslavingszorg

 


Onze algemene contactgegevens en de gegevens van onze medewerkers kan u terugvinden onder contact, de gegevens van de voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg in de provincie Antwerpen kan u terugvinden onder GGZ in Antwerpen.

 

 

 powered by Curiousgroup