Brochure: "Emergo - Revalidatie centrum Pastel"!

ingevoerd op 28-02-2018

Het revalidatiecentrum vertrekt vanuit een herstelgerichte visie: men reikt je handvaten aan om zelfredzamer te worden en zelf beslissingen te nemen over je leven (eigen regie).


Voor wie?

  • Je bent tussen 18 en 65 jaar. 
  • Je hebt een psychische kwetsbaarheid en/of een psychosociale problematiek.
  • Je ervaart moeilijkheden op één of meerdere levensdomeinen: wonen, werken, vrije tijd, studie, sociale relaties ….
  • Je hebt een wens om sterker in je schoenen te staan en actief aan de slag te gaan met jezelf.
  • Je wil jezelf verder ontplooien en op zoek gaan naar wat voor jou een zinvolle plaats en invulling in de samenleving kan zijn.
  • Je wil je engageren voor een intensief ambulant traject van maximaal één jaar.

Programma? Het programma loopt van 9u tot 12u en van 13u tot 16u op werkdagen. Je kan kiezen voor halve en/of volledige dagen. Graduele opbouw en afbouw van aantal dagen is mogelijk.

 

Meer info? Zie bijlage!


Documenten

terugpowered by Curiousgroup