Doelgroepswijziging: "VDIP Antwerpen"!

ingevoerd op 08-01-2018

Brief aan verwijzers!


Met deze brief wilt men u informeren over de werking van VDIP Antwerpen. Men is intussen zo’n 8 jaar actief in de regio. Doorheen die jaren is hun opdracht sterk verruimd. 
 

Vanaf 1 januari 2018 richt VDIP Antwerpen zich tot jongeren ​tussen 16 en 25 jaar ​(voorheen 35 jaar) met een vermoeden van een beginnend psychiatrisch probleem, die veelal zorgmijdend zijn. Ze bevinden zich in een zorgwekkende situatie en er bestaat een risico voor suïcide.  
 
Men bereidt hun intern voor om in het voorjaar van 2018 hun leeftijdsdoelgroep verder te laten evolueren naar ​14-25 jaar​.

 

Meer info? Aarzel niet om men te contacteren indien u meer informatie wenst. We komen onze werking graag toelichten in uw organisatie. Bart Haerens, coördinator 0492/72 30 53.

terugpowered by Curiousgroup