Uitnodiging: "Deelname Expertpanel"!

ingevoerd op 31-10-2017

Patiëntenparticipatie tijdens Multidisciplinaire Teambesprekingen in de Geestelijke Gezondheidszorg.

 


Deelnemers gezocht:

Bent u een hulpverlener of beleidsmedewer-ker in de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen en/of Nederland die patiënten-participatie hoog in het vaandel draagt?
Bent u op dit moment als patiënt opgenomen in een voorziening voor geestelijke gezond-heidzorg (of bent u dat in het verleden ge-weest)?
Hebt u eventueel bijkomende expertise, ken-nis en/of ervaring(en) op vlak van patiënten-participatie tijdens multidisciplinaire teambe-sprekingen?


Dan bent u de persoon waar wij naar op zoek zijn!

 

Meer praktische info vindt u in het document in bijlage!

 


Documenten

terugpowered by Curiousgroup