"Onderzoek naar het psychisch welbevinden van de Vlaming"!

ingevoerd op 15-02-2017

Uit nationale en Vlaamse onderzoeken is gebleken dat er grote provinciale verschillen bestaan in het geestelijk welzijn van de Vlaming. Verklaringen hiervoor steunen tot op heden enkel op hypothesen. Hierin wil men verandering brengen. 


Aan de hand van een online vragenlijst wenst men de redenen van dergelijke provinciale verschillen te onderzoeken. Op die manier wordt getracht de verklarende factoren omtrent verschillen in psychisch welbevinden in kaart te brengen. Dit zal uitmonden in specifieke richtlijnen voor elke Vlaamse provincie om zo het preventiebeleid te optimaliseren. Opdat men in deze opdracht zouden slagen, streeft men naar een zo groot mogelijk aantal respondenten. Daarvoor heeft men uw hulp nodig! 


Iedere persoon ouder dan 16 jaar kan deelnemen aan de studie. Bent u ouder dan 16 en wenst u uw steentje bij te dragen aan een innovatief onderzoek naar de risicofactoren omtrent een verminderd psychisch welbevinden? Twijfel dan niet!


Surf naar sgiz.mobi/s3/hoofd of ga naar onze facebookpagina: https://www.facebook.com/samenvooreengeestelijkgezondvlaanderen/?fref=ts


Het onderzoek gaat uit van de Universiteit Gent in samenwerking met Te Gek!? en de Vlaamse Vereniging Geestelijke Gezondheid. 


Documenten

terugpowered by Curiousgroup