Vacature algemeen coördinator OGGPA vzw

ingevoerd op 03-05-2016

Het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Provincie Antwerpen (OGGPA) vzw – heeft wettelijk vastgelegde opdrachten, die kunnen samengevat worden als:

  • het bevorderen van samenwerking en het afstemmen van vraag en aanbod
  • het aanbieden van ombudsfunctie

in de geestelijke gezondheidszorg in Provincie Antwerpen.


OGGPA heeft als missie het leveren van een bijdrage aan de toegankelijkheid en de defragmentatie van de zorg teneinde een meer verbonden, efficiënte en kwaliteitsvolle zorg te verlenen aan alle inwoners van de provincie Antwerpen die ondersteuningsnoden of hulpvragen hebben met betrekking tot geestelijke gezondheid.


Bevoegde overheden (Vlaams en federaal niveau) stimuleren met een nieuw beleid de organisaties binnen de welzijn- en (geestelijke) gezondheidszorg om hun zorgaanbod af te stemmen, intensief samen te werken en tot een gedeelde, lokale, regionale en supra-regionale zorgstrategische planning te komen via de formule van zorgcircuits en netwerken.


OGGPA ondersteunt en faciliteert de afstemming, verbinding en verknoping van deze netwerkontwikkelingen op provinciaal niveau.
Doel en toetssteen van deze missie is dat de cliënt en zijn context ervaren dat de zorg minder complex, meer toegankelijk, efficiënt en kwaliteitsvol is.


Voor het realiseren van deze missie is OGGPA dus op zoek naar een: Voltijdse algemeen coördinator!

 

Om de vacature te openen, Klik hier!

 

 

 

 

terugpowered by Curiousgroup