Begeleidingslijn & inspiratiebox: "Mijn cliënt en middelengebruik"!

ingevoerd op 16-03-2016

Aan de slag met cliënten met een beperking die middelen gebruiken.


Mensen met een verstandelijke beperking die middelen gebruiken begeleiden, is geen eenvoudige opgave. Noch voor de VAPH, noch voor de verslavingssector. Met 'Mijn cliënt en middelengebruik' wilt men je hiervoor inspiratie en ondersteuning bieden.

 

Deze gids maakt je wegwijs in de verschillende stappen die een begeleiding kan inhouden: opmerken, bespreekbaar maken en inschatten van gebruik, werken aan verandering en doorverwijzen.

Per stap krijg je een aantal methodieken die helpen om effectief, concreet en visueel te werken met je cliënt. Alles werd uitgewerkt op maat van mensen met een beperking. Daarnaast reikt men je een grondhouding en gespreksstijl aan die je kan toepassen tijdens de begeleiding. Hiervoor vertrekt men vanuit de motiverende gespreksstijl, aangevuld met elementen van oplossingsgericht werken.

 

U kan 'Mijn cliënt en middelengebruik' gratis downloaden of bestellen, klik hier!

 

Aanvullend kan je gebruik maken van de folders 'Wat je moet weten over alcohol' en 'Wat je moet weten over cannabis'.

Deze productinformatiefolders geven op een eenvoudige en verstaanbare manier weer wat de middelen zijn, welke effecten ze hebben en welke risico's ze inhouden.

U kan beide folders gratis downloaden en bestellen, klik hier!

Hebt u vragen?

 

terugpowered by Curiousgroup