Extra ombudspersoon voor de ombudswerking GGZ provincie Antwerpen (OGGPA)

ingevoerd op 08-02-2016

De bijkomende vacature voltijdse ombudspersoon GGZ in de provincie Antwerpen zal vanaf heden (8/2/’16) worden ingevuld door Mevr. Lou Hamdaoui (lou.hamdaoui@oggpa.be).
De nodige tijd zal moeten besteed worden om haar in te wijden in de concrete praktijk.
Lou Hamdaoui zal tijdens de eerste periode van inwerking de gesprekken met patiënten en medewerkers meevolgen met Peter Declercq.
De introductie op voorzieningsniveau zal in samenspraak met de voorzieningen gepland worden.
De huidige permanentieregelingen blijven voorlopig van toepassing.

terugpowered by Curiousgroup