Start 2e groep: "Kinderen uit de Knel"!

ingevoerd op 16-10-2015

Dit jaar organiseren verschillende instanties in de provincie het 2e groepsaanbod 'Kinderen uit de Knel' voor ouders en kinderen die in een vechtscheidingssituatie verwikkeld zijn.


Kinderen uit de Knel is een groepsprogramma voor zes ouderparen en hun kinderen. Het is bedoeld voor ouders en kinderen die verstrikt zijn geraakt in scheidings-conflicten. Deze conflicten kunnen korter of langer duren en beïnvloeden het leven en welzijn van alle betrokkenen, kinderen, ouders en hun netwerk. Onderzoek toont aan dat kinderen lijden onder strijdende ouders,  zeker wanneer die strijd doorgaat na de scheiding.  En ouders lijden onder de machteloos makende strijd.


Gebleken is dat een groepsaanpak bij deze problematiek vaak zeer goed werkt. 


OUDERGROEP EN KINDERGROEP?

 • De oudergroep (ex-partners) komt acht keer gedurende 2 uur samen. In dezelfde tijd komen de kinderen in een groep bij elkaar.
 • De ouders leren de onderlinge strijd te verminderen en oplossingen te vinden voor steeds terugkerende problemen. Het welzijn van de kinderen staat hierin steeds centraal. De groepsleden blijken elkaar goed te kunnen helpen. De twee therapeuten scheppen een omgeving waarin positieve verandering mogelijk is. Zij geven informatie, opdrachten en oefeningen die ouders helpen nieuwe en constructieve stappen te maken.
 • De kinderen maken samen films, posters, tekeningen, graffiti, theater en muziek rond het thema ‘ouders die strijden’. Zij kunnen hier ook over spreken maar spreken moet niet. Men richt zich op de krachten van de kinderen en op het vergroten van weerbaarheid.
 • Aan het eind wordt er geëvalueerd en wordt met ouders en kinderen bekeken of er nog een vervolgtraject nodig is.

 

VERLOOP?

 • Aanmelding: kandidaten worden uitgenodigd voor intake na contactname door beide ouders en terugzenden van vragenlijst
 • Intake: twee gesprekken met ouders samen (bij het tweede gesprek worden de kinderen betrokken)
 • Netwerkinformatie-avond (vlak voor de opstart van de groepen): elke ouder nodigt minimaal één persoon uit zijn netwerk uit voor informatie rond het programma
 • Ouder-en kindergroepen: 8 bijeenkomsten van 2u met een pauze, om de 2 de weken
 1. Oudergroep: 6 ouderparen en twee therapeuten
 2. Kindergroep: met twee therapeuten                                               
 • Evaluatiegesprek

 

CONCREET?  CGG De Pont (Boom) en Elegast

 

DATA?

 Netwerkbijeenkomst 16/11/2015 19u00
 Sessie 1 30/11/2015 16u30-18u45
 Sessie 2 07/12/2015 16u30-18u45
 Sessie 3 04/01/2016 16u30-18u45 
 Sessie 4 18/01/2016 16u30-18u45
 Sessie 5 01/02/2016 16u30-18u45 
 Sessie 6 15/02/2016 16u30-18u45 
 Sessie 7 29/02/2016 16u30-18u45
 Sessie 8 07/03/2016 16u30-18u45

 

 

LOCATIE? CGG De Pont - Colonel Silvertopstraat 10 - 2850 Lier


MEER INFO? via kim.leen@cggdepont.be

ALGEMEEN?  www.kinderenuitdeknel.nl

 

 

 


Documenten

terugpowered by Curiousgroup