Cursus patiëntenvertegenwoordiging te Gent!

ingevoerd op 24-09-2015

UilenSpiegel is een patiëntenorganisatie die er zeker ook wil zijn voor ‘ervaringsdeskundigen’ die een rol als patiëntenvertegenwoordiger (willen) opnemen. De ervaringsdeskundige patiëntenvertegenwoordiger moet over heel andere competenties beschikken dan een ervaringsdeskundige in de zorg. Daarom heeft men in het najaar een zesdaagse vorming ingericht specifiek voor patiëntenvertegenwoordigers.

 

Thema's? De vorming zal op zes verschillende dagen de volgende onderwerpen behandelen: Ervaringsdeskundigheid, herstelvisie (patiënteninvalshoek); Artikel 107 (algemeen politiek kader, uitgebreide informatie over hoe de netwerken in elkaar zitten en enkele internationale tendenzen); de sociale kaart, de vakterminologie en dan een heel belangrijk luik vergadertechnieken, groepscommunicatie en assertiviteit. Hun lesgevers zijn mensen met veel expertise: Peter Gielen van Trefpunt Zelfhulp, een netwerkcoördinator, een coördinator van een provinciaal overlegplatform en enkele door de wol  geverfde patiëntenvertegenwoordigers.

 

 

Wanneer? De cursus valt op donderdag of vrijdag (van 10u30 tot 16u30). De cursus gaat ongeveer om de twee weken door in november, december en januari (telkens twee cursusdagen per maand). De data wordt in september definitief vastgelegd.

 

 

Waar? In een vergaderzaal van de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG) in de Tenderstraat 14, 9000 Gent. De VVGG ligt op 3 minuten wandelen van het station Gent Sint-Pieters. Het is mogelijk dat hiervan wordt afgeweken. (De locatie en data worden begin september definitief vastgelegd.) 

 

Inschrijven? Als je  wil inschrijven stuur je een bondige motivatie naar wouter@uilenspiegel.net  samen met je contactgegevens. Men neemt dan contact op met jou.

 

Extra info? Als je nog vragen hebt kan je terecht bij Wouter De Witte, vormingscoördinator UilenSpiegel, 0497/575.227 of op bovenvermelde e-mailadres!