Mantelzorgers: "kostbare schakels voor kwetsbare ouderen"!

ingevoerd op 17-07-2015

De capaciteiten van mantelzorgers van oudere personen versterken.


Waarover gaat het? De Stichting wenst initiatieven te ondersteunen waardoor kwetsbare ouderen kunnen wonen waar ze zich omringd weten door kwaliteitsvolle zorg en formele en informele diensten die aan hun noden beantwoorden. Ze kunnen er ook volwaardige burgers zijn.

Deze eerste oproep focust op de initiatieven op het terrein die de capaciteiten van mantelzorgers van ouderen ondersteunen en versterken. De projecten ontwikkelen een zorgnetwerk rond een oudere persoon die in eenzaamheid leeft.

Dit zijn enkele van de vele mogelijkheden :

  • Het op punt zetten van een werkwijze (op lokaal niveau) waardoor de mantelzorgers van kwetsbare ouderen kunnen worden opgespoord als ze geen beroep doen op thuishulp en -zorg
  • Het ontwikkelen en implementeren op het terrein van een tool of proces dat ertoe bijdraagt dat de mantelzorger niet uitgeput raakt
  • Een initiatief waardoor een solidariteitsnetwerk wordt opgericht of gesteund rond kwetsbare ouderen.


Het betreft een nieuwe activiteit, al dan niet binnen een bestaande organisatie.

Creatieve en verrassende ideeën die ook op andere plaatsen kunnen worden toegepast zijn bijzonder welkom!
 

Voor wie? Actoren die zich bezighouden met de ondersteuning van mantelzorgers, lokale actoren zoals steden en gemeenten… U denkt dat u een nieuw initiatief kunt ontwikkelen waardoor beter kan worden beantwoord aan de behoeften van kwetsbare ouderen en hun mantelzorger in België. U wilt uw opzet realiseren samen met andere actoren.

Hoe uw aanvraag indienen?
 

Financiële steun? vanaf €5000 tot €30000


Timing?

  • start: 15/06/2015
  • dien uw dossier in voor: 21/10/2015

Selectiecriteria? Bekijk hier de selectiecriteria die de onafhankelijke jury zal hanteren

 

Bijkomende informatie? 

  • Voor algemene informatie: conctactcentrum: 02-500 4 555
  • Voor specifieke vragen: Saïda Sakali: 02-549 02 97 of Els Heyde: 02-549 02 28

 


 


 


 

terugpowered by Curiousgroup