WGO-Academie : Zomernamiddag Ethiek ‘Bij elkaar op de koffie’!

ingevoerd op 14-07-2015

Zorgvoorzieningen zijn waardegedreven organisaties die alle medewerkers verenigen rond een gemeenschappelijk zorg-ethisch doel, nl. een menswaardig antwoord vinden op menselijke kwetsbaarheid. Binnen Zorgnet-Icuro hecht men dan ook veel belang aan het ondersteunen van hun leden-organisaties op vlak van waardegedreven werken en ondernemen in de zorg.


Daartoe richt men de ‘WGO-Academie’ in, een meerjarig opleidings- en uitwisselingstraject traject rond het thema WaardeGedreven Ondernemen in de zorg.

Deze Academie kent drie luiken?

  • ‘Met de botten in de modder’: Kick-off symposium op vrijdag 28 november 2014.
    De officiële start van de WGO-Academie vond reeds plaats. Men stond stil bij de vraag waarom ethische reflectie, dialoog en actie rond het thema ‘Waardegedreven ondernemen in de zorg’ relevant is. Een historische terugblik, hedendaagse uitdagingen en toekomstperspectieven, kwamen uitgebreid aan bod in een boeiende studievoormiddag. Via een mindmapping module met wegingsopties werd ruimte gecreëerd voor interactie en ideeënuitwisseling.
  • ‘Samen boetseren, ploeteren en knoeien’: Workshopreeks.
    Tijdens een concrete workshopreeks wisselt men goede praktijkervaringen uit, staat men stil bij feitelijke kenmerken en uitdagingen van een waardegedreven organisatiecultuur, en legt men de ‘do’s & don’ts’ bij elkaar. Hiermee verzamelt men de nodige brandstof voor actie in de praktijk. De eerste workshop vond plaats op do 26 maart 2015. 
  • ‘Bij elkaar op de koffie’: Ervaringsuitwisselings- en Lezingenreeks.
    Zuurstof voor reflectie en dialoog doet men op via een boeiende lezingenreeks met eminente sprekers, gekoppeld aan ervaringsdeskundigen. En hiervoor gaat men op bezoek bij elkaar. Een gastvoorziening stelt haar deuren open. Dit biedt een mooie kruisbestuiving tussen academisch-wetenschappelijke inzichten en de dagelijkse zorgpraktijk/zorgbeleid.

Met deze WGO-Academie wilt men concrete handreikingen aanbieden die zorgvoorzieningen, hun medewerkers, en hun plaatselijke commissies en werkgroepen voor ethiek op verschillende manieren kunnen ondersteunen in het zoeken naar wegen om de zorgpraktijk en het zorgbeleid op een waarachtig bezielde wijze vorm te geven.

Graag nodigt men u uit op 15/09 voor luik 3 ‘Bij elkaar op de koffie’ om heel concreet op basis van workshops en ervaringsuitwisselingen te proeven van waardegedreven ondernemen in de praktijk.

 

Praktische info vindt u bij onze kalenderpunten, klik hier!

 

terugpowered by Curiousgroup