Nieuwe drugs, nieuwe uitdagingen? Seminarie over Nieuwe Psychoactieve Stoffen!

ingevoerd op 07-07-2015

Met dit seminarie wilt de kennis rond en het inzicht in Nieuwe Psychoactieve Stoffen vergroten en vooral een nuance aanbrengen in de hetze die er rond dit thema leeft.


Nieuwe drugs (ook wel legal highs, research chemicals of NPS – Nieuwe Psychoactieve Stoffen genoemd) zijn al een tijdje voorwerp van discussie binnen de alcohol- en drugsector. Regelmatig bericht de media over een nieuwe reeks van stoffen die op de markt komen. Het aantal NPS dat jaarlijks wordt gevonden in België en bij uitbreiding in heel Europa, neemt zienderogen toe. Maar worden die stoffen ook effectief gebruikt? Door wie worden ze gebruikt? Waar kunnen gebruikers deze stoffen kopen en wat zijn de effecten en vooral de risico’s van deze nieuwe psychoactieve stoffen?

 

Praktische info vindt u bij onze kalenderpunten!

terugpowered by Curiousgroup