Aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling bij cliƫnten met een beperking!

ingevoerd op 07-07-2015

Middelengebruik is een realiteit in onze samenleving. Meer en meer wordt de alcohol- en drugsector -zowel preventiewerkers als hulpverleners- geconfronteerd met cliënten met een verstandelijke beperking die problematisch middelen gebruiken. Ervaring leert ons dat het omgaan met deze doelgroep geen eenvoudige opdracht is.


Een verstandelijke beperking wordt niet enkel bepaald door het cognitief functioneren (IQ) en het aanpassingsgedrag. Ook de emotionele ontwikkeling van een cliënt is van belang. Inzichten binnen zowel gedrags- als neurowetenschappen geven bovendien aan dat cognitie en emotie niet noodzakelijk evenredig ontwikkelen. Deze kennis biedt nieuwe begeleidingsmogelijkheden. De invalshoek van emotionele ontwikkeling geeft enerzijds meer inzicht in de mogelijkheden om de cliënt te leren begrijpen en anderzijds in de mogelijke betekenis van het gedrag.

 

Praktische info vindt u bij onze kalenderpunten!

terugpowered by Curiousgroup