Start nieuwe cursus Ervaringsdeskundigheid Uilenspiegel

ingevoerd op 06-07-2015

Start nieuwe cursus Ervaringsdeskundigheid Uilenspiegel

 

Oktober 2015


Het is een cursus voor (ex-)cliënten in de ggz.

Het eerste doel van deze cursus is het ontwikkelen van kennis: een grondig inzicht in de wereld van de geestelijke gezondheidszorg, de psychiatrische ziektebeelden, hoe om te gaan met mensen die in een dip zitten, hoe het eigen levensverhaal hierbinnen te plaatsen, hoe je mensen kan helpen, de patiëntenrechten, communicatievaardigheden, … Daarnaast nemen we dit jaar wat meer tijd om elkaar (de cursisten) te leren kennen en van elkaar te leren. Zo zullen we ook ervaringskennis verwerven binnen dit traject. 

 
Met de kennis die verworven wordt tijdens de cyclus kan je op heel veel plaatsen nuttige dingen doen voor jezelf en anderen. Dat is meteen het tweede grote doel. Zo kan je mee herstel- en praatgroepen begeleiden, de patiëntenbelangen verdedigen binnen de op gang getrokken hervorming van de geestelijke gezondheidszorg, patiëntenrechten verdedigen en vertegenwoordigen, … 
 
Daarenboven is duidelijk gebleken dat deelname aan cursussen als deze het herstelproces en empowerment danig kunnen bevorderen. Zo kom je in contact met een heel aantal mensen die zeer bewust bezig zijn met de psychiatrie, kan je samen vragen beantwoorden en de dingen kritisch plaatsen. 
 
Praktisch: 
12 lesdagen (start in oktober 2015): De cursus loopt tot juni en gaat dus iets meer dan eenmaal per maand door. De vorming duurt een hele dag, van 10u tot 16u. 
 
Een overzicht van alle thema’s: (per dag meestal twee onderwerpen)
1. Kennismaking – Ervaringsdeskundigheid 1
2. Ervaringsdeskundigheid 2 – Ervaringsdeskundigheid 3
3. Politiek kader/schetsen van het landschap van de ggz – Patiëntenrechten en gedwongen opname
4. Discretieplicht, beroepsgeheim – Internering
5. Herstel/herstelvisie – levensverhaal 
6. Niet hervallen als ervaringsdeskundige – omgaan met stress/crises
7. DSM/geschiedenis vd psychiatrie/familiebetrokkenheid – praatgroep begeleiden
8. Ziektebeelden
9. Sociale vaardigheden
10. Levensverhaal brengen – bemoeizorg – evaluatie
11. Medicatie – sociale relaties
12. Stigma – zingeving
 
De cursus vindt plaats in Leuven. 
Kostprijs: 0 euro
Er zijn 25 plaatsen beschikbaar. 
 
Geïnteresseerd? Stuur dan een korte mail naar wouter@uilenspiegel.net met je motivatie. 

terugpowered by Curiousgroup