Aankondiging boek: "Sam superman!"

ingevoerd op 26-06-2015

...en hoe een stemming draaien kan!
 


Inhoud? Soms denkt Sam dat hij alles kan, en durft hij ook alles, hij zweeft dan in zijn hoofd. Maar soms voelt Sam zich helemaal niet lekker.  Hij is dan lusteloos, verdrietig en zelfs angstig.

Wat? Dit prentenboek kan zowel voor kinderen als volwassenen een hulpmiddel vormen om almacht- en onmachtervaringen op een laagdrempelige manier bespreekbaar te maken. Deze gevoelens gaan soms voorbij, maar ze kunnen ook geregeld terugkeren of blijven overheersen. Ze ondermijnen dan het welbevinden van het kind of de volwassene.

 

Voor wie? Boek is deels bedoeld voor KOPP kinderen, maar ook voor iedereen die zichzelf of een ander(bv ouder) in het personage herkent.
 

Extra info? Ouders, grote zus of broer, hulpverlener,.. krijgen op een website toegelicht wanneer, waarom en hoe ze dit boek kunnen gebruiken.  Ze vinden er ook suggesties en werkbladen.

Meer informatie om het boek te bestellen kan u bekomen via Katrien Cuyvers.


Documenten

terugpowered by Curiousgroup