Studiedagnamiddag 'artikel 107 ontmoet perspectief 2020' haalt het nieuws!

ingevoerd op 05-05-2015

Zorgeenheid De Knoop van het PC St.Amedeus te Mortsel is een opname- en behandeleenheid die zich richt naar personen met een lichte tot matige verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische stoornissen en/of gedragsproblemen. De studienamiddag vond plaats naar aanleiding van de vernieuwde modulaire werking (met o.a. opstart GAUZZ) en de opening van de vernieuwde infrastructuur.


Men wilde tijdens de studienamiddag de zorg voor deze doelgroep in een breder perspectief bekijken. Hun werking wordt beïnvloed door de ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg (outreachend werken, artikel 107, herstel gericht werken,…) en in het VAPH (persoonsvolgende financiering, Rechtstreeks Toegankelijke Hulp, …).

 

Dat de studienamiddag veel belangstelling opriep is te zien in deze reportage van het journaal.

terugpowered by Curiousgroup