Treatment Demand Indicatoren 2013.

ingevoerd op 15-04-2015

Vor het tweede opeenvolgende jaar werden de registratiegegevens geanalyseerd van cliënten met een verslavingsproblematiek die een behandeling starten in een RIZIV-geconventioneerd centrum:

De TDI-registratie in de RIZIV-revalidatiecentra voor verslaafden.


Deze gegevens van het registratiejaar 2013 bieden de mogelijkheid de cliënten, alsmede hun verslaving, volgens verschillende invalshoeken voor het hele land in detail te beschrijven. Het is eveneens mogelijk de eerste trends, zowel wat betreft het aantal behandelde patiënten als wat betreft het profiel van de cliënten, te bekijken.

 

Klik hier om het rapport in te kijken.

         

terugpowered by Curiousgroup