De nieuwe interneringswet is een feit!

ingevoerd op 27-03-2015

Een historische, actuele en toekomstige blik.


Op 9 juli 2014 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering van personen. Deze wet vervangt de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele feiten en de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis (Belgisch Staatsblad van 13 juli 2007) die ondertussen integraal werd opgeheven door de wet van 19 december 2014 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (Belgisch Staatsblad van 29 december 2014).

 

De nieuwe interneringswet zal op 1 januari 2016 in werking treden en betekent voor de personen met een psychiatrische aandoening of met een mentale beperking een belangrijke stap vooruit in vergelijking met de niet uitgevoerde wet van 2007, die zware kritiek te slikken kreeg.

 

In het kader hiervan wordt op 05/05/2015 een trefdag georganiseerd!

 

Meer informatie hierover vindt u bij onze kalenderpunten.

terugpowered by Curiousgroup