OGGPA FORUMDAG - Algemene Vergadering OGGPA

ingevoerd op 17-03-2015

OGGPA FORUM - 27 april 2015


Ervaringsdeskundigheid (ED), Herstel en Herstel ondersteunende zorg (HOZ) zijn geen exotische begrippen meer in de GGZ. Steeds meer mensen en organisaties maken kennis met deze concepten en ideeën en zoeken naar betekenis en invulling ervan.

De afgelopen jaren hebben in onze provincie verschillende lokale initiatieven hierrond concreet gestalte gekregen.
Vele OGGPA-leden zoeken naar implementatie van deze visie in hun werking via projectgroepen rond herstel, ervaringsdeskundigheid, cliëntparticipatie en dergelijke.
De OGGPA-werkgroep Ervaringsdeskundigheid zoekt naar verbinding tussen deze projecten en startte in 2014 met een Werkgroep Ervaringsdeskundigheid (OP WEGG) en een Werkgroep Herstel ondersteunende zorg (HOZ).

Naast ervaringsdeskundigheid en empowerment is het persoonlijk en actief betrekken van de cliënt bij het plannen en uitvoeren van deze herstelondersteunende zorg één van de kernwaarden van de herstelvisie. Vanuit OGGPA werd  daarom het project “Shared Decision Making: Op weg naar herstelondersteunende verslavingszorg” financieel ondersteund om deze methodiek van gezamenlijke besluitvorming tussen cliënt en hulpverlener te helpen lanceren.PROGRAMMA

 

15u        Verwelkoming en inleiding door Dirk Armée, voorzitter RvB Oggpa

15u10   "OP WEGG" (Ontmoeting Participatie Werkgroep Ervaringsdeskundigheid GGZ),                   

              ervaringsdeskundigen en Jana De Beul (stafmedewerker).
 

16u       “Project Shared Decision Making” door Kim Elst (Vervangend afdelingshoofd

              daghospitaal Mastentop, projectverantwoordelijke Shared Decision Making)

 

17u        Afronding

 

Receptie

 
 
Deelname is gratis maar inschrijven is noodzakelijk. U kan zich hier inschrijven.


                                                                                                                 
Meer info?
 
Anneleen Gerits

anneleen.gerits@oggpa.be

T 03 609 33 40

terugpowered by Curiousgroup