Onderzoek: Wat helpt (ex-)geïnterneerden vooruit?

ingevoerd op 17-03-2015

Sinds 1 februari 2014 voert de Universiteit Gent een onderzoek naar het herstelproces van mensen met een psychiatrische stoornis die strafbare feiten hebben gepleegd. Voor dit onderzoek plannen ze zowel gesprekken met (ex-)geïnterneerden als met personen die professioneel betrokken zijn bij hun zorg- en behandeltraject.


Het onderzoek: wie, wat en hoe?

Met dit herstelgerichte onderzoek wil de Universiteit Gent achterhalen wat belangrijk is in het herstelproces van personen met een psychiatrische problematiek die een strafbaar feit pleegden, m.n. (ex-)geïnterneerden. Om dit herstelproces in kaart te brengen, zullen interviews worden afgenomen. Deze gesprekken zullen ongeveer 1u30 in beslag nemen en zullen plaatsvinden op een afgesproken locatie en tijdstip.  


Daarnaast plannen de onderzoekers ook gesprekken met personen die professioneel betrokken zijn bij het zorg- en behandeltraject van geïnterneerden. Ook deze gesprekken zullen ongeveer 1u30 in beslag nemen en zullen plaatsvinden op een afgesproken locatie en tijdstip.  

 

Wie is betrokken bij dit onderzoek?
Natalie Aga, doctoraatsonderzoekster aan de Universiteit Gent, Vakgroep Orthopedagogiek. Zij gaat na wat belangrijk is in het herstelproces van personen met een psychiatrische problematiek die een strafbaar feit pleegden.

Prof. dr. Wouter Vanderplasschen, is docent aan de Universiteit Gent en promotor van het doctoraatsonderzoek.
 

Hebt u interesse om mee te werken aan deze studie?
Neem dan zeker contact op met Natalie Aga via onderstaande gegevens.  Via deze weg kunnen er verdere afspraken gemaakt worden over waar en wanneer het gesprek kan doorgaan.

Universiteit Gent, Vakgroep Orthopedagogiek
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
E-mail: Natalie.Aga@UGent.be
Tel.: 09/331.03.11 of 0476/326.557

 

terugpowered by Curiousgroup