KINDEREN UIT DE KNEL

ingevoerd op 27-02-2015

Dit jaar organiseren verschillende instanties in de provincie het groepsaanbod 'Kinderen uit de Knel' voor ouders en kinderen die in een vechtscheidingssituatie verwikkeld zijn.


Kinderen uit de Knel is een groepsprogramma voor zes ouderparen en hun kinderen. Het is bedoeld voor ouders en kinderen die verstrikt zijn geraakt in scheidings-conflicten. Deze conflicten kunnen korter of langer duren en beïnvloeden het leven en welzijn van alle betrokkenen, kinderen, ouders en hun netwerk. Onderzoek toont aan dat kinderen lijden onder strijdende ouders,  zeker wanneer die strijd doorgaat na de scheiding.  En ouders lijden onder de machteloos makende strijd.
Gebleken is dat een groepsaanpak bij deze problematiek vaak zeer goed werkt.
 


OUDERGROEP EN KINDERGROEP

De oudergroep (ex-partners) komt acht keer gedurende 2 uur samen.
Op hetzelfde moment komen de kinderen in een groep bij elkaar.

De ouders leren de onderlinge strijd te verminderen en oplossingen te vinden voor steeds terugkerende problemen. Het welzijn van de kinderen staat hierin steeds centraal. De groepsleden blijken elkaar goed te kunnen helpen. De twee therapeuten scheppen een omgeving waarin positieve verandering mogelijk is. Zij geven informatie, opdrachten en oefeningen die ouders helpen nieuwe en constructieve stappen te maken.

De kinderen maken samen films, posters, tekeningen, graffiti, theater en muziek rond het thema ‘ouders die strijden’. Zij kunnen hier ook over spreken maar spreken moet niet. Wij richten ons op de krachten van de kinderen en op het vergroten van weerbaarheid.

Aan het eind wordt er geëvalueerd en wordt met ouders en kinderen bekeken of er nog een vervolgtraject nodig is.
          VERLOOP
 

 • Aanmelding: kandidaten worden uitgenodigd voor intake na contactname door beide ouders en terugzenden van vragenlijst
 • Intake: twee gesprekken met ouders samen (bij het tweede gesprek worden de kinderen betrokken)
 • Netwerkinformatie-avond (vlak voor de opstart van de groepen): elke ouder nodigt minimaal één persoon uit zijn netwerk uit voor informatie rond het programma
 • Ouder-en kindergroepen: 8 bijeenkomsten van 2u met een pauze, om de 2 de weken. Oudergroep: 6 ouderparen en twee therapeuten                                                    Kindergroep: met twee therapeuten
 • Evaluatiegesprek

  WANNEER

   

  Voorjaar 2015

   
  CGG De Pont (Lier) en VK Antwerpen: start 11 mei

  aanmelden via: 03/480 18 01   of    015/42 08 32     of     kim.leen@cggdepont.be

   
  CGG Andante

  aanmelden via: 03/2703773   of   03/620 10 20

   

  Jeugdzorg Emmaüs (februari 2015)

  aanmelden via katrien.van.balen@emmaus.be


  Najaar 2015

   

  CGG VAGGA

  De Touter

  CGG De Pont en Elegast

  CAW
   

  Meer info via kim.leen@cggdepont.be

  Algemeen: www.kinderenuitdeknel.nl

   

   

terugpowered by Curiousgroup