Bericht voor de verwijzers van CGG VAGGA

ingevoerd op 13-02-2015

We brengen u graag op de hoogte van een wijziging in het instroombeleid van VAGGA. Deze wijzigingen gelden vanaf 1 januari 2015 in de jeugdteams van CGG Vagga in de Belgiëlei.


  • Vagga is een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg. Vagga biedt gespecialiseerde, ambulante behandeling aan kinderen, volwassenen en ouderen met ernstige psychische problemen of stoornissen en aan hun omgeving.
    Vagga heeft ook een gespecialiseerde werking voor verslavingszorg en –preventie, en voor personen die door justitie verwezen werden voor hun behandeling. Neem gerust een kijkje op http://www.vagga.be.
  • Voor een niet-medische consultatie bij een therapeut, betaalt men het standaardtarief van 11 euro. Cliënten met een OMNIO of WIGW-statuut hebben recht op een verminderde bijdrage van 4 euro. Voor consultaties bij kinder- en jeugdpsychiaters gelden de officiële RIZIV-tarieven.
  • Cliënten die voor hun 1e afspraak verwezen werden, moeten voor dat gesprek geen bijdrage betalen. Indien u vragen heeft over deze nieuwe manier van werken, of op ongemakken of problemen botst, kan u hen altijd contacteren

    Tel: 03/256.91.40
    Email: cgg@vagga.be

terugpowered by Curiousgroup