Reflectievoormiddag Vermaatschappelijking en Verslaving!

ingevoerd op 15-01-2015

REFLECTIEVOORMIDDAG Vermaatschappelijking en Verslaving!


Naar jaarlijkse gewoonte wordt er op 5 maart 2015 opnieuw een reflectievoormiddag georganiseerd. Deze reflectievoormiddag wil hulpverleners, patiënten, artsen, … de gelegenheid bieden om even stil te staan en te reflecteren over verslaving en verslavingszorg binnen de huidige maatschappelijke context.

Dit jaar willen we focussen op het thema vermaatschappelijking. Er zal aan de hand van een stellingen worden gereflecteerd over een aantal maatschappelijke tendenzen die de mogelijkheid tot vermaatschappelijking van verslavingszorg kunnen beïnvloeden. Een publieke reflectie zal telkens worden ingeleid door een beschouwing van Dr. Geert Dom (Hoofdgeneesheer en verslavingsarts in het PC Broeders Alexianen en een autoriteit inzake verslavingszorg) en Dr. Virginie Debaere (collega van Paul Verhaeghe, als assistente op de Vakgroep psychoanalyse en raadplegingspsychologie deed ze al heel wat onderzoek naar verslaving) over de verschillende stellingen.

 

Indien u interesse heeft om aan deze reflectievoormiddag deel te nemen dan kan u zich vanaf 20 januari hier inschrijven.
 

Wij willen u vragen om na de inschrijving het bedrag van 15 euro te storten op het volgende rekeningnummer: BE33 7331 2518 0146 met de vermelding ‘Vermaatschappelijking en Verslaving’. Na betaling zal uw inschrijving worden bevestigd.                     
 

terug


Thema's


powered by Curiousgroup