Steeds meer dagelijkse drinkers in Belgiƫ

ingevoerd op 09-01-2015

Uit de gezondheidsenquête die het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) in 2013 bij een representatieve steekproef van Belgen van 15 jaar en ouder afnam bleek dat acht op tien Belgen het afgelopen jaar alcohol dronk.


  • Wekelijkse drinkers (64% van de bevolking) drinken gemiddeld 11 glazen alcohol per week.
  • 10% heeft problemen met alcoholgebruik.
  • 14% drinkt dagelijks alcohol. Dat laatste cijfer zit volgens het WIV in de lift: de proportie dagelijkse drinkers nam sinds 1997 toe van 8% tot 14% in 2013. Tevens valt op dat dagelijks drinken toeneemt met de leeftijd en bij mannen een piek bereikt op 65-74 jaar en bij vrouwen op de leeftijd van 55-64 jaar.

 

De gezondheidsenquête polste bij de 15-64-jarigen ook naar het gebruik van cannabis en andere illegale drugs. 15% heeft ooit cannabis gebruikt en 5% deed dat in de 12 maanden voorafgaand aan het interview. 4% gebruikte ooit een andere drug dan cannabis (bv. cocaïne, amfetamines, opiaten, heroïne).

 

Lees meer in het persbericht en het eindrapport 'gezondheidsgedrag en leefstijl'.

terugpowered by Curiousgroup