Nieuwe website: Iedereen Geestelijk Gezond

ingevoerd op 04-12-2014

Lokale besturen kunnen een belangrijke speler zijn in het geestelijk gezondheidsbeleid omdat zij dicht bij de mensen staan. Niet elke gemeente is echter in staat om een uitgebreide informatiecampagne uit te werken.

 


Met de nieuwe website www.iedereengeestelijkgezond.be helpt de VVGG (Vlaamse Vereniging voor Geestelijk Gezondheid) lokale besturen om het taboe rond psychische problemen te doorbreken.

 

Aan de hand van deze nieuwe website kunnen lokale besturen een eigen lokale versie maken met laagdrempelige info over psychische problemen. Daarnaast kan de gemeente er ook eigen initiatieven rond geestelijke gezondheid in de aandacht brengen.

 

terugpowered by Curiousgroup